Hankekutse nõustamisteenuse läbiviimiseks

Hankekutse nõustamisteenuse läbiviimiseks

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

28.06.2018

MTÜ Pro Civitas on moodustatud 2007. aastal kogenud sotsiaal- ja tööhõiveküsimustega tegelevate ekspertide poolt. Meie missioon on aidata kaasa erinevate riskigruppide, sh töötute taasintegreerimisele tavapärasesse ühiskonnaellu.

MTÜ Pro Civitas rakendab koostöös MTÜ-ga Eesti Puuetega Inimeste Koda ellu Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatava meetme 3.2, „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine” raames projekti „Tallinna tööhõivepiirkonna pikaajaliste töötute tagasitoomine tööturule loomemajandussektoris”.

Projekti eesmärgid on:

  • Projekti üldine eesmärk on Tallinna tööhõivepiirkonna (Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa) pikka aega tööturult eemal olnud inimeste kasvanud tööhõive ja nende rakendumine ennekõike loomemajandussektoris
  • Projekti otsene eesmärk on sihtgrupi aktiivne toomine tööturule toetavate teenuste pakkumise (erinevad nõustamis- ja tugiteenused ning koolitused), karjääriplaanile tugineva loomemajandusvaldkonna (arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, infotehnoloogia, kirjastamine, kultuuripärand ja käsitöö, kunst, muusika, reklaam jne), ja nende alamvaldkondade erialakoolituste võimaldamise ning temaatilise tööpraktika

Projekti sihtgrupp on Harjumaa ja Raplamaa loominguliste huvidega pikaajalised töötud, heitunud ja mitteaktiivsed.

Projekti raames soovime hanke korras tellida järgmisi teenuseid ajavahemikus 10.07.2018 – 13.11.2019:

  1. Karjäärinõustamine kokku 105-le inimesele ja nendele karjääriplaanide koostamine (keskmiselt 6 tundi osaleja kohta)
  2. Võlanõustamine kokku 105-le inimesele (keskmiselt 10 tundi inimese kohta)

Hankeleping sõlmitakse madalaima hinnaga pakkumuse teinud pakkujaga. Teenuse maksumus koos kõigi maksudega ei tohi ületada 39 900 eurot. Pakkumuse võib teha ühele või mitmele osale, seljuhul ei tohi karjäärinõustamise maksumus ületada 18 900 eurot ja võlanõustamise maksumus 21 000 eurot.02

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2018 kell 12.00. Pakkumuses palun välja tuua:

  1. Pakkumuse esitanud äriühingu nimi, registrikood ja kontaktandmed
  2. Vabas vormis kinnituse, et Pakkujal on kogemus sarnaste töödega, st karjääri- ja / või võlanõustamisega
  3. Hinnapakkumuse, sh teenuse maksumus ilma käibemaksuta, käibemaks ja teenuse maksumus koos käibemaksuga.

Pakkumuse palun esitada kirjalikult paberkandjal ning allkirjastatuna aadressil Tiit Ollin, MTÜ Pro Civitas, Kotzebue 9, Tallinn, 10412.

 

Lisainfo Tiit Ollin, tiit@procivitas.ee.

 

Lugupidamisega,

Tiit Ollin

MTÜ Pro Civitas juhatuse liige

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond