Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Pro Civitas eestvedamisel käivitatakse 12 Eesti maakonnas projekt „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele“. Projekti eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks. Erinevates maakondades viiakse läbi puuetega inimestele suunatud võtmepädevuste alased koolitused, mis aitavad suurendada puuetega inimeste õpimotivatsiooni, osalemist elukestvas õppes ning ühiskonnaelus laiemalt. Projekti summa 256506 eurot.

2018. aastal koolitused jätkuvad.

Tartus toimub koolitus järgnevatel kuupäevadel: 19.04, 20.04, 26.04, 27.04, 3.05, 4.05 Tartu Puuetega Inimeste Kojas aadressil Rahu 8. Koolitus algab kõigil päevadel kell 10.00 ning kestab kuni 16.15ni. Infopäev toimub 16. aprillil kell 12.00. Koolitajateks Eda Kaljuste ja Anneli Salk.

 

Lisainfo: anu.viltrop@gmail.com või telefonil 56659118