Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Pro Civitas eestvedamisel käivitatakse 12 Eesti maakonnas projekt „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele“. Projekti eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks. Erinevates maakondades viiakse läbi puuetega inimestele suunatud võtmepädevuste alased koolitused, mis aitavad suurendada puuetega inimeste õpimotivatsiooni, osalemist elukestvas õppes ning ühiskonnaelus laiemalt. Projekti summa 256506 eurot.

 

Käesoleva hetkeni on MTÜ Pro Civitas koolitusi läbi viinud 12 maakonnas (Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Võrumaa) ning 39 koolitusgrupile. Koolituse on täies mahus lõpetanud 406 inimest.

Lisainfo: anu.viltrop@gmail.com või telefonil 56659118