Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele

 

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Pro Civitas eestvedamisel käivitatakse 12 Eesti maakonnas projekt „Isiksusearengukoolitused puuetega inimestele“. Projekti eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste õpihoiakute parandamisele ning nende võtmepädevuste arendamisele isiksuse arengu tagamiseks. Erinevates maakondades viiakse läbi puuetega inimestele suunatud võtmepädevuste alased koolitused, mis aitavad suurendada puuetega inimeste õpimotivatsiooni, osalemist elukestvas õppes ning ühiskonnaelus laiemalt. Projekti summa 256506 eurot.

2018. aastal koolitused jätkuvad.

Koolitus toimub ka Keilas. Koolitus leiab aset Keila sotsiaalkeskuses Pargi 30 ning kuupäevadeks 21.02, 28.02, 5.03, 7.03, 12.03 ja 21.03. Infopäev toimub 8. veebruaril kell 14.00. Koolitajateks Eda Kaljuste ja Anneli Salk.

Märtsis toimub taas koolitus Tartus Tartu Puuetega Inimeste Kojas (Rahu 8). Koolitus toimub järgnevatel kuupäevadel: 23.03, 27.03, 3.4, 6.4 ja 10.04, 13.04 kella 10.00 hommikul kuni keilla 16.15 õhtul. NB! Grupp on komplekteeritud!

Viljandis toimub koolitus Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojas aadressil Posti 20, Viljandi järgmistel päevadel: 27.03, 28.03, 3.04, 5.04, 10.04, 11.04 kella 10.00 hommikul kuni 16.15 õhtul. NB! Grupp on komplekteeritud!

Lisainfo: anu.viltrop@gmail.com või telefonil 56659118