Tallinna ja Harjumaa noorte töötute tööleaitamine loomemajandussektoris

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Pro Civitas rakendab Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatavat meetme „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“ raames projekti „Tallinna ja Harjumaa noorte töötute tööleaitamine loomemajandussektoris“

Projekti eesmärkideks on:
1. Tallinna ja Harjumaa töötute ja mitteaktiivsete noorte aktiivne toomine tööturule läbi tööturule sisenemist toetavate teenuste pakkumise (karjäärinõustamine, psühholoogiline, sotsiaalne, võla- jne nõustamine, tööklubid jne), ettevalmistuse pakkumise loomemajanduses edukaks olemiseks (ettevõtlusõpe) ja erialakoolituse loomemajanduse erinevates valdkondades (arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, infotehnoloogia, kirjastamine, kultuuripärand, kunst, muusika, reklaam jne) koos tööpraktikaga
2. Laiema avalikkuse, sh eriti noorte teadlikkuse kasv loomemajanduse võimalustest töö leidmisel.

Projekti sihtgrupiks on loominguliste huvidega töötud ja/või mitteaktiivsed noored vanuses 16-29 aastat kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul olnud töösuhtes või tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtjana.

Lisainfo:

Kadri Jäätma
Projektijuht
tel: +372 509 0812
e-mail: kadri@procivitas.ee